BRM en WRM Klooster 4

's-Hertogenbosch

In het kort

In Rosmalen, Gemeente 's-Hertogenbosch, worden nieuwe wooncomplexen gebouwd. Vlietdijk vormt de verbinding tussen Rosmalen en woonwijk De Groote Wielen en is daardoor dé entree van de wijk. De parkachtige inrichting maakt Vlietdijk bovendien tot de grootste aaneengesloten groene buitenruimte van De Groote Wielen.

De woningen en appartementen in Vlietdijk doen qua indeling en materiaalgebruik denken aan robuuste kloosters van weleer. 

Projectnaam
BRM en WRM Klooster 4
Status
Lopend
Opdrachtgever
Gemeente 's-Hertogenbosch

Wat maken wij?

Het nieuwe Klooster 4 woningcomplex aan de Vlietdijk in Rosmalen, is een bijzonder nieuwbouwplan. Het complex komt op een terp te liggen, omringd door water. We maken een entreebrug aan de westzijde en doorgangen aan de noord- en oostzijde. De ruimte rondom Het Klooster richten we sfeervol in, met ruimte voor parkeren, spelen én ontmoeten! 

Zo maken wij dat

Om het terrein klaar te maken voor de start van de bouw werkzaamheden, zorgt FPH voor:

  • het verrichten van opruimwerkzaamheden;
  • het verrichten van grondwerkzaamheden;
  • het aanbrengen van damwanden;
  • het aanbrengen van prefab betonconstructies;
  • het aanbrengen van in het werk te storten betonconstructies;
  • het aanbrengen van metselwerk;
  • het aanbrengen van metaalconstructies;
  • het aanbrengen van rioleringen;
  • het aanbrengen van open verhardingen;
  • het verrichten van overige bijkomende werkzaamheden.

Waar
maken
wij dat?

Groote Wielen

Rosmalen

Gerelateerde projecten