herinrichting Kerkewijk

Veenendaal

In het kort

In opdracht van de Gemeente Veenendaal brengt FPH de openbare ruimte binnen het gebied Kerkewijk op orde. De gemeente wil daarmee dat Kerkewijk, een lange straat die van de Randweg naar het station loopt, verkeersveiliger wordt, beter klimaatbestendig, duurzamer en aantrekkelijker, voor een beter leefklimaat. FPH zorgt ervoor dat deze doelstellingen zowel ondergronds als bovengronds worden gerealiseerd. 

Omdat dit project van mei 2020 tot en met zomer 2021 loopt, heeft dit nogal wat impact op de (verkeers-)situatie op de Kerkewijk. Bewoners informeren we daarom met huis aan huis brieven om ze te informeren over wat dit voor hen betekent, op het gebied van bereikbaarheid van de huizen. 

Projectnaam
herinrichting Kerkewijk in Veenendaal
Status
Lopend tot mei 2021
Opdrachtgever
Gemeente Veenendaal

Wat maken wij?

Het gebied waarin het project plaatsvindt, is onderdeel van de zone voor klimaatadaptatie. Er wordt een duurzamere riolering aangebracht, waarin hemelwater gescheiden wordt afgevoerd. Ook de veiligheid rondom het spoor wordt geoptimaliseerd: naar de huidige inzichten worden de aanwezige voorzieningen aangepast zodat ze weer jaren mee gaan. 

FPH gaat in Veenendaal:

 • Nieuw HWA riool aanbrengen (incl huisaansluitingen)
 • Onder het spoor een boring aanbrengen voor het HWA riool
 • Spoorwegovergang samen met ProRail aanpassen aan de nieuwe situatie
 • Bestaande verhardingen opbreken en nieuwe verhardingen aanbrengen (voetpaden, fietspaden en rijbaan)
 • Naast de verhardingen wordt ook de inrichting vernieuwd (borden, bankjes, bushaltes, etc)

Zo maken wij dat

Vanaf mei 2020 gaan we ter plaatse aan het werk. We hebben een fasering bedacht, waarmee we de omgeving zoveel mogelijk ontzien. We splitsen de werkzaamheden daarom op in 9 korte fases. De kruisingen met de zijwegen worden afzonderlijk aangepakt, zodat de overlast voor de lokale weggebruikers minimaal is. De percelen blijven te voet altijd bereikbaar. Voor fietsverkeer wordt een adviesomleidingsroute ingesteld, maar kan nog altijd in twee richtingen langs de werkzaamheden. Bij de kerken en de scholen in de straat worden slimme faseringen toegepast, zodat zij zo min mogelijk hinder hebben als er voor de deur gewerkt wordt. Doorgaand verkeer wordt gedurende het hele project omgeleid. 

Planning

 • Fase 1: Rembrandtlaan

  Op 6 mei starten de werkzaamheden aan de Rembrandtlaan. In deze periode wordt de Rembrandtlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook zijn de garages van bewoners van de Gerard Doustraat tijdelijk niet bereikbaar. Zij ontvangen hierover een brief, met daarin de exacte data van de afsluiting. De parkeerplaatsen tussen de Rembrandtlaan en het spoor houden we bereikbaar in deze periode. 

  Fase 1: Rembrandtlaan
 • fase 2: start Kerkewijk

  2 juni t/m 28 september 2020.
  Fase 2 en 3 lopen deels gezamelijk. We starten op de Kerkewijk, maar er worden ook werkzaamheden op en onder het spoor verricht. Verkeer wordt vanaf de Rondweg omgeleid. Het verkeer ter plaatse wordt ook omgeleid. Vanaf de Industrielaan tot en met de kruising met de Patrimoniumlaan zijn de huisadressen minder goed bereikbaar. 

  fase 2: start Kerkewijk

Waar wij trots op zijn

Het project in Veenendaal heeft veel disciplines in de binnenstedelijke ruimte. Dat brengt behalve de techniek ook een goede omgang met de omgeving met zich mee. Wij overleggen met alle groepen gebruikers en bewoners van de Kerkewijk, waaronder ook de hulpdiensten en het openbaar vervoer.

Waar wij trots op zijn

Waar
maken
wij dat?

Kerkewijk

Veenendaal

Gerelateerde projecten