Eiland H, I, J en K

Veenendaal

In het kort

In de Gemeente Veenendaal is in Veenendaal Oost een hele nieuwe woonwijk in aanbouw. In 'De Veenderij' worden meerdere wooneilanden gebouwd. FPH heeft hier vorig jaar de basis gelegd van wooneiland Eiland L en neemt dit jaar (2021) het bouwrijp maken van de eilanden H, I, J en K voor rekening. De woonwijken worden met wegen en riolering aangelegd, rondom omgeven door water en aan elkaar verbonden met fietsbruggen en duikerbruggen. 

Projectnaam
BRM Eiland H, I, J en K
Status
lopend (start dec 2020)
Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO)

Wat maken wij?

FPH maakt de eilanden 'bouwrijp'. Dat betekent dat we de rioleringen aanleggen en de wegen/noodbestrating (stenen die er later uitgaan, voor de bouw). 

  • riolering
  • bouwwegen
  • coördinatie K&L
  • op hoogte brengen van de bouwkavels
  • damwanden
  • graven vijver en watergangen

Zo maken
wij dat

We starten op de eilanden H en I met het grondwerk. Daarna brengen we het riool aan op eiland H waarna we doorgaan op de eilanden I en K met het riool. Na het aanbrengen van het riool op eiland H worden de stadsverwarming en de andere nutsvoorzieningen aangelegd, die dan ook doorlopen naar I en K. Als de nutsvoorzieningen zijn aangebracht, brengen we de uitleggers aan en de bouwwegen. Ook hier is de volgorde van werken H-I-K. 

Eiland H, I, J en K - januari 2020

Waar
maken
wij dat?

Eiland H, I, J en K - Veenderij

Veenendaal

Gerelateerde projecten