MVO

actueel nieuws

23 juni 2022:
PSO TREDE 3 BEHAALD | FPH heeft het certificaat PSO Trede 3 in ontvangst mogen nemen. Daar zijn we trots op, want daarmee behoren we tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland op het gebied van sociaal ondernemen. Het behalen van Trede 3 is te danken aan het werk en de begeleiding die wij bieden aan jongeren in een leerwerktraject en een inclusief aannamebeleid, waarbij iedereen kansen krijgt.

Wil jij ook aan de slag bij FPH? Neem dan gerust contact met ons op! 

actueel nieuws

MVO bij fph

FPH is betrokken; bij het werk, bij de opdrachtgevers en bij de medewerkers. Die betrokkenheid laten we zien in ons MVO beleid en wordt onderstreept door de certificaten die we hebben, op sociaal ondernemen, op veilig werken en op duurzaamheid. FPH gaat bewust om met mens, milieu en maatschappij, ofwel People, Planet en Profit:

  • People: we zorgen voor de veiligheid en welzijn van onze eigen mensen en geven invulling aan sociaal ondernemen. Dat laten we zien in de certificaten VCA**, Veiligheidsladder en PSO trede 3.
  • Planet: ons nieuwe kantoorpand (2019) is zo duurzaam mogelijk. We hebben onder andere onze eigen bronnen aangebracht voor warmte- en koude opslag, we gebruiken de electriciteit van eigen zonnepanelen en HR+++ glas zorgt voor goede isolatie. We werken aan vermindering van onze CO2 uitstoot, onder andere door te investeren in een modern machinepark en door het gebruik van duurzame diesel. Onze certificeringen op het gebied van milieu zijn ISO 140001 en CO2 Prestatieladder 5.
  • Profit: we zijn betrokken bij verenigingen en activiteiten in onze woon- en werkomgeving. We sponsoren de jeugd om sportief bezig te zijn, onder andere met fietsen, voetbal, korfbal en de ponyclub). Onze maatschappelijke betrokkenheid is ook zichtbaar in onze deelname aan het realiseren van de herbouw van Molen de Zwaan in Vinkel.
MVO bij fph
VCA**: Veiligheid

VCA**: Veiligheid

Wij nemen veiligheid op het werk en het bewustzijn van risico’s uiterst serieus. Onze medewerkers moeten aan het einde van een werkdag gezond weer naar huis keren. Veiligheidsrisico’s worden zoveel mogelijk beperkt, evenals ongevallen, doordat wij veiligheidsbewust werken. Dit bereiken wij onder andere door het uitvoeren van Taak Risico Analyses en Laatste Minuut Risico Analyses en het houden van Toolboxmeetings en Werkplekinspecties.

Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder

Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers is onze prioriteit. Recent hebben we de 'Safety Culture Ladder', ofwel Veiligheidsladder Trede 3 behaald. Door ons thema 'Bewust Werken bij FPH' is het veiligheidsbewustzijn onder onze medewerkers meetbaar. Met deze certificering wordt duidelijk hoe hoog het veiligheidsbewustzijn is onder onze medewerkers en op welk niveau we daarin zitten. 

pso trede 3: sociaal ondernemen

pso trede 3: sociaal ondernemen

Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen en leerplaatsen te bieden aan instromers op de arbeidsmarkt. Daarom voeren we bij FPH een doorlopend beleid op het gebied van Sociaal Ondernemen. We laten jongeren kennismaken met het werk en helpen hen gelijktijdig op weg naar een betaalde werkkring. Daarnaast nemen we graag oudere werknemers aan vanwege hun kennis en ervaring. Tenslotte bieden we oudere en langdurig werklozen de kans om terug te keren in het arbeidsproces.

iso 14001: milieumanagement

iso 14001: milieumanagement

Onder duurzaam ondernemen valt ook het ISO certificaat voor milieumanagement. We werken naar en houden rekening met de laatst geldende Milieuwet- en regelgeving en werken continu aan het verhogen van het bewustzijn van onze medewerkers daarover. 

brl 7000-7001: verontreinigde bodem

brl 7000-7001: verontreinigde bodem

Door uitvoering van onze werkzaamheden komen we geregeld in aanraking met verontreinigde grond. Om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en het milieu niet te schaden, gaan wij hier veilig en verantwoord mee om. We voeren deze grond af voor behandeling en/of verwerking.

co2 prestatieladder

co2 prestatieladder

Duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler bij FPH. Rekening houdend met de volgende generatie richten wij ons ook in de toekomst op duurzamer ondernemen. Voortdurend zoeken we actief naar nieuwe, milieuvriendelijkere werkwijzen. We trainen onze medewerkers volgens de laatste Milieuwet- en regelgeving en verhogen de bewustwording door monitoring van de CO2 die wij als bedrijf uitstoten. Onderstaand de documenten vanuit de certificering voor de CO2 Prestatieladder. 

publicaties

iso 9001: kwaliteitsmanagement

iso 9001: kwaliteitsmanagement

Wat we maken, maken wij van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Kwaliteit betekent voor ons het naar tevredenheid van de opdrachtgever een project opleveren dat aan zowel de wensen als (veiligheid)eisen voldoet. Door beheersing van onze bedrijfsprocessen, risico gebaseerd denken en toepassing van het Plan Do Check Act principe komen wij tot de kwaliteit die wij leveren.

meer weten