Certificaten

Onze certificeringen

FPH is voorzien van alle belangrijke certificeringen op het gebied van Kwaliteit Arbo Milieu en Socialer Ondernemen. Lees verder voor een uitgebreide beschrijving van onze certificering.

pso trede 2: sociaal ondernemen

pso trede 2: sociaal ondernemen

Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen en leerplaatsen te bieden aan instromers op de arbeidsmarkt. Daarom voeren we bij FPH een doorlopend beleid op het gebied van Sociaal Ondernemen. We laten jongeren kennismaken met het werk en helpen hen gelijktijdig op weg naar een betaalde werkkring. Daarnaast nemen we graag oudere werknemers aan vanwege hun kennis en ervaring. Tenslotte bieden we oudere en langdurig werklozen de kans om terug te keren in het arbeidsproces.

VCA**: Veiligheid

VCA**: Veiligheid

Wij nemen veiligheid op het werk en het bewustzijn van risico’s uiterst serieus. Onze medewerkers moeten aan het einde van een werkdag gezond weer naar huis keren. Veiligheidsrisico’s worden zoveel mogelijk beperkt, evenals ongevallen, doordat wij veiligheidsbewust werken. Dit bereiken wij onder andere door het uitvoeren van Taak Risico Analyses en Laatste Minuut Risico Analyses en het houden van Toolboxmeetings en Werkplekinspecties.

iso 9001: kwaliteitsmanagement

iso 9001: kwaliteitsmanagement

Dat wat we maken, dat maken wij van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Kwaliteit betekent voor ons het naar tevredenheid van de opdrachtgever een project opleveren dat aan de wensen en (veiligheid)eisen voldoet. Door beheersing van onze bedrijfsprocessen, risico gebaseerd denken en toepassing van het Plan Do Check Act principe komen wij tot de kwaliteit die wij leveren.

iso 14001: milieumanagement

iso 14001: milieumanagement

Onder duurzaam ondernemen valt ook het ISO certificaat voor milieumanagement. We werken naar en houden rekening met de laatst geldende Milieuwet- en regelgeving en streven continu naar het verhogen van het bewustzijn van onze medewerkers daarover. 

brl 7000-7001: verontreinigde bodem

brl 7000-7001: verontreinigde bodem

Door uitvoering van onze werkzaamheden komen we geregeld in aanraking met verontreinigde grond. Om de veiligheid gezondheid van onze medewerkers als ook het milieu hierbij niet te schaden gaan wij hier veilig en verantwoord mee om en voeren deze grond af voor behandeling en/of verwerking.

co2 prestatieladder niveau 5: co2 management

co2 prestatieladder niveau 5: co2 management

Duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler bij FPH. Rekening houdend met de volgende generatie richten wij ons ook in de toekomst op duurzamer ondernemen. Voortdurend zoeken we actief naar nieuwe, milieuvriendelijkere werkwijzen. We trainen onze medewerkers volgens de laatste Milieuwet- en regelgeving en verhogen de bewustwording door monitoring van de CO2 die wij als bedrijf uitstoten.

co2 prestatieladder

co2 prestatieladder

FPH is voorzien van alle belangrijke certificeringen op het gebied van Kwaliteit Arbo Milieu en Socialer Ondernemen. Onderstaand de documenten vanuit de certificering voor de CO2 Prestatieladder. 

certificaten niveau 1, 2, 3, 4, 5