Certificaten

ISO, VCA en BRL7000

Om kwaliteit en veiligheid te waarborgen zijn certificaten belangrijk. Wij beschikken over alle certificaten die voor ons werk van belang zijn. De certificerende instanties zijn EBN Certication B.V. en Kiwa N.V.