Duurzaam ondernemen

Duurzaam
ondernemen

Tijdens bouwprojecten maakt FPH optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, energie, materialen en middelen. Verder focussen we ons op minimale geluidshinder of verkeersoverlast. Want duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler bij FPH.

Ook in de toekomst richten wij ons op duurzamer ondernemen. Voortdurend zoeken we actief naar nieuwe, milieuvriendelijkere werkwijzen. We trainen onze medewerkers volgens de laatste Milieuwet- en regelgeving. De certificaten die FPH behaalt, onderstrepen ons duurzame streven.

Gerbert Ploegmakers<br /> directeur

Gerbert Ploegmakers
directeur

“Duurzaam ondernemen vereist een andere manier van denken. Door het management en door de medewerkers in het veld.”

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen en leerplaatsen te bieden aan instromers op de arbeidsmarkt. Daarom voeren we bij FPH een doorlopend beleid op het gebied van Sociaal Ondernemen. We laten jongeren kennismaken met het werk en helpen hen gelijktijdig op weg naar een betaalde werkkring. Daarnaast nemen we graag oudere werknemers aan vanwege hun kennis en ervaring. Tenslotte bieden we oudere en langdurig werklozen de kans om terug te keren in het arbeidsproces.

Door dit beleid succesvol uit te voeren, heeft FPH begin 2022 Trede 3 behaald op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. 

Duurzame projecten