Omlegging De Raam

Weert

In het kort

De Raam is een afwateringskanaal dat dwars door het Wijffelterbroek loopt, waardoor het oorspronkelijke moerasgebied verdroogt. Onze werkzaamheden zorgen ervoor dat schoon water langs en door het gebied stroomt, zodat het oude moerasgebied zich kan herstellen en het gebied ook als klimaatbuffer kan functioneren. 

Naam
Omlegging watergang De Raam
Status
Lopend
Opdrachtgever
ARK Natuurontwikkeling

Hoe maken wij dat?

We zijn gestart met het dempen van de oude sloten. Na het ontgraven van de nieuwe loop van De Raam, dempen we de oude Raam. Ook verwijderen we oude stuwen en plaatsen we nieuwe, zodat water langer wordt vastgehouden in het gebied. En we zorgen ervoor dat schoon kwelwater, wat niet met landbouw verbonden is, via een chiffon het gebied in loopt. 

Hoe maken wij dat?

Wat
maken
wij?

De grond die gebruikt wordt om de nieuwe loop te ontgraven, wordt in het gebied gebruikt om de oude sloten te dempen. Op deze manier blijft de grond in het gebied. 

Uitleg boswachter Robin Peeters

Waar
maken
wij dat?

Wijffelterbroek

Weert

Gerelateerde projecten