Vlokhovenseweg

Eindhoven

In het kort

In Eindhoven is groot onderhoud nodig aan de Vlokhovenseweg, tussen de Rooseveltlaan en de Jerusalemlaan in Woensel. De inrichting van de Vlokhovenseweg voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is toe aan groot onderhoud. Dit geeft Gemeente Eindhoven meteen de kans de straat opnieuw in te richten. De straat wordt groener, verkeersveiliger en de cultuurhistorie wordt benadrukt. Daarnaast leggen we een regenwaterriool aan, om het schone water gescheiden op te vangen.

De nieuwe inrichting van de Vlokhovenseweg past beter bij een 30 km/zone. Ook krijgt de straat een inrichting die beter past bij het veranderende klimaat. Meer groen, minder verharding en een regenwaterriool zorgen dat het regenwater beter opgevangen kan worden.

Projectnaam
Groot Onderhoud Vlokhovensweg
Status
Lopend
Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Hoe maken wij dat?

De herinrichting wordt uitgevoerd in 6 verschillende fases, te starten bij de Bethlememlaan. Dit zorgt ervoor dat omwonenden zo kort mogelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden, als deze in de buurt van hun huis plaatsvinden. Bewoners worden via huis-aan-huis brieven op de hoogte gehouden van de planning en mogelijke overlast van de werkzaamheden. 

Eind 2022 worden de werkzaamheden afgerond. 

Hoe maken wij dat?

Wat
maken
wij?

De rijbaan wordt smaller en krijgt aan beiden kanten fietsstroken in rood asfalt. We verhogen kruisingen (verkeersdrempel) om de snelheid te beperken. Er blijft voldoende ruimte om te parkeren in de duidelijk ingerichte parkeervakken. Het gebied voor de kerk en de oude meisjesschool heeft veel cultuurhistorische waarde die we bij de herinrichting benadrukken. Dat doen we door het gebruik van andere materialen en door het wegdek op te tillen tot trottoirniveau. Zo creëren we een soort plein.

De huidige inrichting bestaat uit veel verharding. Door de herinrichting kunnen we groenstroken aanleggen met verschillende planten en bomen. De groenzone bij de Jerusalemlaan wordt benut als waterberging. Op het gedeelte van de Vlokhovenseweg, tussen de Geestakker en de Samarialaan, richten we aan de noordzijde een Zoen & Zoef strook in voor automobilisten die kinderen komen halen of brengen. 

Waar
maken
wij dat?

Vlokhovenseweg

Eindhoven

Gerelateerde projecten