Grebbeberglaan

Eindhoven

In het kort

In Eindhoven zijn de Baronielaan en Grebbeberglaan (vanaf de kruising Noordzeelaan tot aan de Baronielaan) aan groot onderhoud toe. Dit geeft meteen de mogelijkheid de straten opnieuw in te richten. Daarbij wordt in de ondergrond een duurzame afvoer van schoon hemelwater gelegd. De gemeente wil de afvoer hiervan gescheiden hebben van het vuilwater. FPH voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente. 

Projectnaam
Groot Onderhoud Grebbeberglaan en Baronielaan
Status
Lopend
Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Hoe maken wij dat?

Gemeente Eindhoven wil niet alleen een duurzame ondergrond, zij heeft de wens ook dat deze duurzaam wordt aangelegd. FPH heeft de opdracht mede gegund gekregen doordat wij onze elektrische machines kunnen inzetten, waarmee CO2 uitstoot wordt voorkomen. Zo gebruiken we onder andere de volgende elektrische machines en werktuigen: 

  • een shovel
  • een minigraver
  • bemalingspompen (met bijkomend voordeel dat ze minder geluidsoverlast veroorzaken)
  • een trilplaat en wackerstamper

Wat
maken
wij?

We starten de werkzaamheden op de kruising Baronielaan / Vaalserbergweg. Later komt de Grebbeberglaan aan de beurt. We proberen de overlast voor omwonenden zo minimaal mogelijk te houden door telkens in korte stukken te werken. 

Het oude riool wordt uitgenomen en vervangen door een gescheiden HWA en VWA. We verwijderen de oude verhardingen en brengen nieuwe aan, na het afronden van de rioleringswerkzaamheden. Dit geldt voor zowel de parkeervakken en trottoirs als de rijbaan, asfaltfietsstroken en drempelplateaus. Een deel van de parkeervakken wordt gemaakt van grastegels, waardoor de straat een groene uitstraling krijgt. Voor de nieuwe bomen brengen we groeiplaatsverbeteringen aan met o.a. boomgranulaat waardoor we voldoende ruimte creëren voor de bomen om te groeien, maar tegelijkertijd ook voldoende ruimte houden om parkeervakken e.d. aan te leggen.

Waar
maken
wij dat?

Grebbeberglaan

Eindhoven

Gerelateerde projecten