Natuurherstel Reigersbroek

Montfort

In het kort

Van oorsprong is het Reigersbroek een veenmoeras. Van de 17e tot het einde van de 19e eeuw is hier turf gewonnen, voor de afwatering en het vervoer van de turf heeft men dwars door het Reigersbroek de huidige Vlootbeek gegraven. Daarna is het Reigersbroek ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Het oorspronkelijke, bijzondere en karakteristieke veenmoeras is hierdoor verloren gegaan, maar door natuurherstel ontstaan er weer nieuwe natuurkansen.

Na wederom een droge zomer wordt het meer en meer duidelijk dat herstel van natte natuursystemen, die lang water kunnen vasthouden, steeds urgenter wordt.

Projectnaam
Natuurherstel Reigersbroek
Status
Lopend
Opdrachtgever
Stichting Het Limburgs Landschap

Wat maken wij?

Onze werkzaamheden betreffen onder meer het: 

  • afgraven van voedselrijke bovenlaag en herstellen van vennen;
  • ophogen van landbouwpercelen;
  • verwijderen en aanplanten van bomen en struiken;
  • aanpassen van watergangen en het aanbrengen van nieuwe stuwen en duikers;
  • aanbrengen van wandelpaden en een uitkijkpunt.

Zo maken wij dat

Vanaf de zomervakantie starten we op verschillende plekken met het afgraven en afvoeren van de voedselrijke bovengrond. In totaal gaat het om zo’n 5 hectare. Zo komt het oorspronkelijke maaiveld weer aan de oppervlakte en is het grondwater beter bereikbaar. De grond gebruiken we voor ophoging van omliggende agrarische percelen.

Waar
maken
wij dat?

Reigersbroek

Montfort

Gerelateerde projecten