Natura2000 herstel Stelkampsveld

Barchem

In het kort

In Beekvliet-Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo, voert FPH Ploegmakers voor Waterschap Rijn en IJssel werkzaamheden uit voor het ontwikkelen en herstellen van de bijzondere en kansrijke natte natuur in het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. 

De natuurherstelmaatregelen zijn vastgelegd in het beheerplan voor Stelkampsveld. Deze herstelmaatregelen zorgen ervoor dat het leefgebied van zeldzame planten- en diersoorten versterkt wordt door de oppervlakte te vergroten, het natter en minder voedselrijk te maken. 

FPH Ploegmakers voert deze maatregelen uit, in samenwerking met de bewoners en met lokale partner Baks civiel- en cultuurtechniek. 

Kijk voor meer informatie over het project op de website van de Provincie Gelderland

Projectnaam
Natura2000 herstel Stelkampsveld
Status
Lopend
Opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel
In samenwerking met
Baks Civiel- en Cultuurtechniek

Wat maken wij?

Onze werkzaamheden betreffen onder meer het: 

  • afgraven van voedselrijke bovenlaag en herstellen van vennen;
  • ophogen van landbouwpercelen;
  • verwijderen en aanplanten van bomen en struiken;
  • aanpassen van watergangen en het aanbrengen van nieuwe stuwen en duikers;
  • aanbrengen van wandelpaden en een uitkijkpunt.

Zo maken wij dat

Vanaf april starten we op verschillende plekken met het afgraven en afvoeren van de voedselrijke bovengrond. In totaal gaat het om zo’n 45 hectare. Op sommige percelen wordt 20 cm afgegraven, op andere plekken tot wel een halve meter. Zo komt het oorspronkelijke maaiveld weer aan de oppervlakte en is het grondwater beter bereikbaar. De grond gebruiken we voor ophoging van omliggende agrarische percelen. Daarnaast wordt grond afgevoerd naar andere bestemmingen.

Op hoofdlijnen is de planning als volgt:

  • februari en maart: voorbereidingen, contact met grondeigenaren
  • februari – 15 maart: start kapwerkzaamheden
  • april – december: uitvoeren grondwerkzaamheden op diverse percelen
  • augustus – december: werkzaamheden aan sloten, drainage, duikers, etc.
  • september – december: vervolg kap, werkzaamheden aan verhardingen, terreinmeubilair en afrasteringen.

Grondwerkzaamheden

Nieuwsbrief Stelkampsveld

Provincie Gelderland maakt tweejaarlijks een nieuwsbrief over het gebied en de werkzaamheden. 

Lees hier de nieuwsbrief van februari 2021

Lees hier de nieuwsbrief van juni 2021

Waar
maken
wij dat?

Stelkampsveld

Barchem

Gerelateerde projecten