De Lanen

Rosmalen

In het kort

De Lanen is een van de buurten in de Groote Wielen, Rosmalen. In dit deel van de wijk vormen groene lanen straks het kenmerkende onderdeel. Er komt een diversiteit aan woningen in deze ruim opgezette, natuurlijke omgeving. FPH verzorgt het woonrijp maken van de wijk. 

Projectnaam
Woonrijpmaken De Lanen fase 1
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Gemeente 's-Hertogenbosch

Wat
maken
wij?

Het woonrijp maken van De Lanen bestaat uit vele verschillende werkzaamheden. Zoals (cultuurtechnische)grondwerkzaamheden, aanleggen van rioleringen, aanbrengen van verhardingen, plaatsen van bomen en andere beplantingen. Ook de nazorg en onderhoudswerkzaamheden maken onderdeel uit van dit project.

Volop aan het werk in De Lanen

Zo maken
wij dat

Waar
maken
wij dat?

De Lanen

Rosmalen

Gerelateerde projecten