De run

Bergeijk

In het kort

De Run stroomt vanuit de gemeente Eersel en Bergeijk en komt bij Veldhoven in de Dommel.Het doel van dit project is om de ooit rechtgetrokken beek weer natuurlijker te maken. Ook is er langs de Run een waterbergingsgebied gepland. Verder wordt de verdroging in natuurgebied Grootgoor aangepakt.

Projectnaam
EVZ Run Zandhoef - Hooge Berkt
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Waterschap de Dommel

Wat
maken
wij?

Onder begeleiding van een ecoloog en archeoloog vanuit het waterschap is dit project aangepakt. Een van de doelen is de vergroting van de natuurlijke waterberging in het gebied. Plasdras zones en poelen zijn natuurtechnisch ontgraven en vrijgekomen grond is afgevoerd. Duikers zijn aangebracht met talud beschermer.

 

 

Bewust werken

Natuurtechnische ontgravingen hebben een specifieke aanpak. Op plekken waar je bent geweest, mag je niet meer komen. Logisitiek vormt dat gegeven een uitdaging. Zeker op de smalle stukken. Bewust werken is meer dan ooit het uitgangspunt.

Bewust werken

Waar
maken
wij dat?

De Run

Bergeijk - Eersel

Gerelateerde projecten