Dijkverbetering

Eemdijk

In het kort

Waterschap Vallei en Veluwe pakt vanaf 2014 de dijken langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem aan. De Eemlandsedijk en Slaagsedijk aan de oostzijde van de Eem (lengte 10 km) zijn aangelegd om overstroming van de Eem te voorkomen. Om een veilige toekomst te waarborgen worden deze dijken verbeterd.

Projectnaam
Deeltraject Eemdijk zuid, Eemlandse- en Slaagsedijk
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe
In samenwerking met
Vissers Ploegmakers en Van de Wetering Cultuurtechniek

Wat
maken
wij?

Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP) van het Rijk. Het gaat om een dijkverbetering over een lengte van 10 km.  Wij dragen zorg voor ontwerp, planning, uitvoering en afstemming met de omgeving. 

Zo maken
wij dat

Het project werd aanbesteed op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Onze ideëen met betrekking tot veiligheid, omgeving en verkeershinder zijn belangrijke items geweest, die hebben bijgedragen tot de verwerving van dit mooie project. 

Integraal project

Het project bestaat uit een grote diversiteit aan werkzaamheden, zoals het plaatsen van damwanden, maken van dijkconstructies, reconstructies van wegen, aanleggen van fietspaden en realiseren van nieuwe natuurontwikkeling. En dat alles in samenhang met de bewoners van het gebied. Een mooie uitdaging voor FPH en haar partners.

Integraal project

Waar
maken
wij dat?

Eemdijk zuid, Eemlandse- en Slaagsedijk

Eemdijk

Gerelateerde projecten