Dijkversterking PRIO

Mook, Afferden, Bergen-Aijen

In het kort

Tussen 2017 en 2019 werkte aannemerscombinatie Dijkencombi aan dijkversterking in dit gebied. Een deel van de dijken in het beheersgebied van het waterschap voldeden niet aan de veiligheidsnorm 1/250 (overstroming die eens in de 250 jaar voorkomt) die het waterschap wilde voor alle dijken. Bekijk ook de project website.  

Projectnaam
Prioritaire Dijkversterking perceel 1 (PRIO)
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Waterschap Limburg
In samenwerking met
Vissers Ploegmakers en Van de Wetering Cultuurtechniek

Dijkring 54: Mook

De kering bij Mook bestaat voor een deel uit een harde kering en voor een deel uit een groene kering. In de toekomstige situatie van dijkring 54 is de harde kering vervangen door een nieuwe keermuur welke hoger en stabieler is doordat de keermuur is verankerd met grondankers. De groene kering wordt op enkele locaties verhoogd, de taluds verflauwd en/of de kering wordt versterkt door het plaatsen van een damwand in de kruin van de dijk.

Dijkring 56: Afferden

De kering bij Afferden bestaat in zijn geheel uit een groene kering. In de toekomstige situatie is het buitentalud verflauwd naar 1 op 3. De bomen langs de N271 die aangewezen zijn als landschappelijk bepalende bomen (regiovisie Mooi Maasdal) blijven gehandhaafd. Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Om de stabiliteit van het talud op die locatie toch te borgen, wordt gebruik gemaakt van een structuurmat. Dat is een mat die ervoor zorgt dat de grond niet wegspoelt bij hoog water.

Dijkring 56: Afferden

Dijkring 59: Bergen - Aijen

De waterkering rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaat uit een deel groene kering (dijk) en een deel harde kering (coupure). Beide keringen zijn gemiddeld 50 cm te laag en voldoen niet voor wat betreft piping (waarbij water onder de dijk doorstroomt en grond/zand meevoert). In de toekomstige situatie wordt de dijk opgehoogd en worden de coupures vervangen door dijkovergangen.

 

Dijkring 59: Bergen - Aijen

Zo maken
wij dat

Waar
maken
wij dat?

Dijkversterking

Mook, Afferden, Bergen-Aijen

Gerelateerde projecten