NIEUWE DRIEMANSPOLDER

Zoetermeer

In het kort

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag-Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Het project is erop gericht om gereed te zijn voor extreme regenval. Het gebied wordt dan gebruikt om het water op te vangen (piekberging).

Projectnaam
Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder
Status
Lopend
Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Rijnland
In samenwerking met
Vissers Ploegmakers en Van de Wetering Cultuurtechniek

Driemanspolder

Wat
maken
wij?

Het projectgebied is circa 350 ha groot, gelijk aan ruim 500 voetbalvelden. Samen met Vissers Ploegmakers en Van de Wetering Cultuurtechniek dragen we zorg voor de realisatie van het gehele project. De werkzaamheden bestaan naast veel grondverzet en grondtransport, ook uit de realisatie van kades, bruggen, diverse typen paden en recreatievoorzieningen.

Zo maken
wij dat

Gezamenlijk zijn we begin 2017 gestart met het inmeten van het gebied, aanvullende onderzoeken en het uitwerken van het ontwerp. De eerste grondwerkzaamheden zijn in de zomer van 2017 gestart. Voor de aanleg van de polder wordt circa 2 miljoen m3 grond verzet. De opbouw van kades langs de Ringsloot, Limietsloot en in het middengebied gebeurt in meerdere fasen, zodat de grond kan inklinken en de ondergrond kan zetten. In het middengebied komt een grote waterpartij.

Aandacht voor minimalisatie verkeershinder

Bij de ontwikkeling van de plannen is optimaal rekening gehouden met de omgeving. Zo zijn de vele verkeersstromen zodanig ingericht dat er zo min mogelijk overlast ontstaat voor doorgaand woon- en werkverkeer.

Aandacht voor minimalisatie verkeershinder

Rondleiding 22 oktober 2018 voor belangstellenden

Waar
maken
wij dat?

Nieuwe Driemanspolder

Zoetermeer

Gerelateerde projecten