reconstructie Broekdijk

Nuenen

Opening Broekdijk te Nuenen, sept 2020

In het kort

In september 2019 zijn we gestart met het project Reconstructie Broekdijk te Nuenen. Deze klinkerweg tussen Son en Nuenen is bijzonder omdat het een van de weinig overgebleven klinkerwegen is in Nederland van een dergelijke lengte. De Broekdijk is namelijk zo'n 5 kilometer lang. Het project liep tot voorjaar 2020. 

Projectnaam
Reconstructie Broekdijk incl. Eikelkampen en Hooidonk
Status
Afgerond (mei 2020)
Opdrachtgever
Gemeente Nuenen

Wat maken wij?

Om de weg veiliger te maken kiest de gemeente voor een versmalling van de weg en plateau’s op de kruispunten. De bermen worden verhard met grasbetonplaten om landbouwvoertuigen en vrachtwagens elkaar te kunnen laten passeren. Ter hoogte van Nederwetten wordt over een lengte van ongeveer 400 meter geluidsreducerend asfalt aangebracht. Ook het fietspad wordt aangepakt: een deel van het asfaltfietspad krijgt een nieuwe laag. Voor het deel van het fietspad in tegels wordt een nieuwe asfaltconstructie gemaakt. 

Zo maken
wij dat

Het hele tracé heeft nieuwe gebakken klinkers gekregen, die zijn gelegd met een ‘Tigerstone’. Daarbij worden de klinkers in één keer over de volle breedte van de weg machinaal aangebracht. Het project was opgedeeld in verschillende fases, waarbij we voortdurend zorgden voor bereikbaarheid van Nederwetten. 

Waar
maken
wij dat?

Broekdijk

Nuenen

Bezoek Gemeente Nuenen 31 oktober 2019

Op 31 oktober mochten we enkele betrokken wethouders en projectmedewerkers van de Gemeente Nuenen begroeten op ons project. Zij wilden weten hoe wij - samen met de gemeente - de overlast voor de bewoners van de Broekdijk tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen beperken. Daarnaast zijn het behoud van de eiken aan de prachtige laan, het verkeersveiliger en fietsvriendelijker maken van de Broekdijk belangrijke punten voor de gemeente in deze reconstructie. En dat kon mede dankzij de mooie herfstzon meteen in de praktijk bekeken worden. 

Gerelateerde projecten

Meer weten?

Check voor meer informatie ook de website van de Gemeente Nuenen.