Inrichting Stadswaard

Nijmegen

In het kort

De Stadswaard is een nieuw natuurgebied. De boeren hebben hun land verkocht of geruild voor land dat veilig achter de dijk ligt. De Stadswaard grenst aan Nijmegen en is via een bijzondere brug vanaf de Waalkade toegankelijk voor bewoners en recreanten. De Stadswaard wordt heringericht om natuurwaarden beter tot ontwikkeling te brengen en het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. 

Projectnaam
Inrichting Stadswaard
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Provincie Gelderland
In samenwerking met
Vissers Ploegmakers en Van de Wetering Cultuurtechniek

Werk
in beeld

Wat
maken
wij?

Er is een geul aangelegd die vanaf één kant in verbinding staat met de Waal. De waterstanden in de geul bewegen mee met de waterstanden in de Waal. Over de geul is een brug gekomen, zodat er een doorgaande struinroute voor wandelaars blijft bestaan. Het uiteindelijke resultaat is een spannende uiterwaard voor bezoekers die de riviernatuur en de Waal van dichtbij kunnen beleven.

Speelmogelijkheden

Een van de vragen van de opdrachtgever was: ‘Hoe stimuleren we creatieve speelmogelijkheden?’. Door in de huid van de beoogde klant te kruipen en met elkaar te beschrijven hoe hij/zij het gebied zou willen beleven, zijn er vernieuwende ideëen ontstaan die een bijgedrage hebben geleverd bij de verdere inrichting van dit waardevolle gebied. 

Speelmogelijkheden

Waar
maken
wij dat?

Stadswaard

Nijmegen

Gerelateerde projecten