Vinkelse Slagen

Vinkel

In het kort

Ontwikkeling van een woongebied ten noordoosten van de kern Vinkel. De Vinkelse Slagen is bestemd voor woningbouw dat aansluit op het landelijke karakter van het dorp. FPH maakt het gebied bouw- en woonrijp. 

Projectnaam
Vinkelse Slagen te Vinkel
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte BV

Wat
maken
wij?

Het project bestaat in de eerste fase uit uiteenlopend grondwerk, het aanleggen van rioleringsvoorzieningen, zorgen voor tijdelijke openbare verlichting en het aanbrengen van bouwwegen. Daarnaast wordt gezorgd voor een bergingsvoorziening/wadi. Voor het woonrijp maken brengen we elementverhardingen en de definitieve openbare verlichting aan. Ook zorgen we voor de beplanting. 

Waar
maken
wij dat?

Vinkelse Slagen

Vinkel

Gerelateerde projecten