Vinkelse Slagen fase 2

Vinkel

In het kort

In Vinkel wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld, ten noordoosten van het centrum. In de eerste fase heeft FPH al een deel van de nieuwe woonwijk bouw- en woonrijp gemaakt. Nu werken we aan fase 2 van dit project.

Op de Vinkelse Slagen worden woningen gebouwd die qua uitraling passen bij het landelijke karakter van het dorp. Daarnaast wil Gemeente 's-Hertogenbosch hier (deels) energieneutrale woningen realiseren.

Projectnaam
Vinkelse Slagen fase 1 en 2
Status
Lopend
Opdrachtgever
Gemeente 's-Hertogenbosch

Hoe maken wij dat?

In opdracht van Gemeente 's Hertogenbosch wordt in het hele plangebied een aan- en afvoer aangelegd voor het afvalwater van de woningen (afvoer toilet, wasmachine, douche, enz.). Het regenwater wat valt op de openbare weg wordt via een gootconstructie afgevoerd naar de sloten en de opvangwadi’s in en rond het plan, die door FPH worden aangelegd. 

Wat
maken
wij?

Het project bestaat uit uiteenlopend grondwerk, het aanleggen van rioleringsvoorzieningen, zorgen voor tijdelijke openbare verlichting en het aanbrengen van bouwwegen. Daarnaast wordt gezorgd voor een bergingsvoorziening. Voor het woonrijp maken brengen we elementverhardingen en de definitieve openbare verlichting aan. Ook zorgen we voor de beplanting. 

Na het bouwrijp maken, komen er ruim 50 nieuwe woningen in 'de achtertuin' van FPH te staan. 

Vinkelse Slagen fase 2

Waar
maken
wij dat?

Vinkelse Slagen

Vinkel

Gerelateerde projecten