Dijkversterking Stad Tiel

Tiel

In het kort

Langs de stad Tiel moet de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal sterker en hoger gemaakt worden. Het traject is in totaal 2,6 kilometer lang. De dijkversterking zorgt voor een betere waterveiligheid voor de stad, maar verandert ook het gezicht van Tiel. Er komt onder andere een nieuwe kademuur en een damwand buitenom.

Het ontwerp voor de dijkversterking gaat in de eerste plaats over waterveiligheid. Daarnaast is ook verbetering van de verkeersveiligheid opgenomen en behoud van de inrichting van de omgeving. Een nieuwe damwand, buitenom, wordt straks het verlengde van de havenkade en vormt dan een doorgaande boulevard met de Echteldsedijk. Zo ontstaat een prettige wandelroute waarbij voetgangers het kruispunt vermijden. De vorig jaar opgeknapte Waalkade wordt verbonden met de nieuw te realiseren kademuur langs de Echteldsedijk. 

De oude stadsmuur van Tiel hoeft niet aangepast te worden om het hoogwater in de toekomst te kunnen tegenhouden. Wel is het nodig de aangrenzende stadswal te verhogen. Om de historische stadsmuur recht te doen en tegelijk een goede verbinding te maken met het vernieuwde havengebied wordt een nieuwe, verlengde stadsmuur aangelegd. 

Projectnaam
Dijkversterking Stad Tiel
Status
Opstartfase
Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland

Hoe maken wij dat?

Voor de aanbesteding is een uitgebreid plan geschreven waarin we omschrijven hoe we met risico’s omgaan en wat onze aanpak is. Op elke EMVI onderdeel is een 8 gescoord, waarmee we gemiddeld de hoogste score en dus korting kregen.

  • We zijn beoordeeld op onze maatregelen voor bereikbaarheid, doorstroming verkeer, geluid en trillingen, overzichtelijk, netheid en communicatie. We hebben op elk stukje van het tracé de afweging gemaakt hoe we de damwanden gaan aanbrengen en welke maatregelen we daarbij in acht nemen. Ook hebben we in de planning meegenomen dat we deels in de winter werken, wanneer er minder verkeer is, minder mensen op hun balkon zitten bij de haven en er minder boten liggen in de haven.
  • Het verbeteren van de ruimtekwaliteit: past het in de omgeving, wat is de uitstraling van de te gebruiken materialen, etc.
  • De uitvoerbaarheid van het plan, gezien de nabijheid van tuinen, de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen voor schade etc. De mogelijke risico’s die we nog zagen in het plan, hebben we in een risico analyse uitgelegd en in de planning opgenomen.

Momenteel werken we aan de voorbereidende fase. Vanaf begin 2023 starten we in Tiel zelf. 

 

Hoe maken wij dat?

Deeltraject 1: Amsterdam Rijnkanaal

We hogen de grond op van de dijk aan het Amsterdam Rijnkanaal voor versterking. We brengen daarbij een innovatieve filterconstructie aan om piping tegen te gaan. 

Het tweede deeltraject, Fluvia Tiel, is al eerder gemaakt door FPH Ploegmakers in samenwerking met partners en komt dus niet meer terug in dit werk.

Deeltraject 1: Amsterdam Rijnkanaal

Deeltraject 3: De Haven

In deeltraject 3 plaatsen we in de haven aan weerskanten damwanden in de dijk en verankeren die. We passen deze vorm van versteviging toe, omdat er niet veel ruimte is. Aan de buitenkant van de dijk ligt namelijk de haven, met daarin woon- en andere boten. Aan de binnenkant van de dijk staan appartementencomplexen. In de versterking komen afritten en 2 coupures met schotbalken voor hoog water.

Door de aanvulling tussen de damwanden wordt de bovenkant van de dijk iets breder. Dit wordt een  promenade met een voet- en fietspad. In dit deeltraject werken we nauw samen met de omgeving: zowel met de bewoners van de appartementen, als de gebruikers van de haven.

 

Deeltraject 3: De Haven

Deeltraject 4: Centrum Stadswallen

Rondom de oude stadskern van Tiel lag vroeger een vestingwerk. Een deel van de oude vestingmuur is bewaard gebleven. Ernaast ligt een kade gemaakt van basaltblokken. In de kade zit de historische waterpoort, de doorgang richting het centrum. Zowel de basaltkade als de waterpoort vernieuwen we. We graven de huidige kade nagenoeg helemaal af en bouwen met een L-wand een nieuwe kade op. Deze heeft hetzelfde tracé, met een talud van grasbekleding. Ook wordt hij gedeeltelijk opgemetseld tot nieuw stuk stadsmuur. In totaal worden er 6 stuks coupures gemaakt in dit deel. Hier komt veel beton-, metsel- en grondwerk aan te pas.

Deeltraject 4: Centrum Stadswallen

Deeltraject 5: Bellevue – Inundatiekanaal

In dit stuk komen we weer aan het water, tot aan de ingang van het Inundatiekanaal. Dit deel gaan we aan de binnen- en buitenkant verstevigen. Aan de buitenkant komt een versteviging met grond. Aan de binnenkant komt een damwand, die verankerd wordt. Hier is voor gekozen, omdat de tuinen van omwonenden grenzen aan de dijk. 

Deeltraject 5: Bellevue – Inundatiekanaal

Deeltraject 6: Inundatiekanaal

Het Inundatiekanaal, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), sluit aan op de Waal. Het kanaal verbindt de Waal met de Linge en is in 1880 aangelegd. Over het kanaal heen ligt een historische brug. Het kanaal, de sluis en de sluiswachterswoning, de brug en omliggende panden zijn samen een rijksmonument. Daarnaast is de gehele NHW gemarkeerd als Werelderfgoed.

Het kanaal heeft inmiddels geen functie meer als aflaat bij hoog water. Er ligt een duiker op 12 meter diepte die moet worden verwijderd. We sluiten hier aan op een andere dijkversterking, die van Tiel/Waardenburg.

Deeltraject 6: Inundatiekanaal

Dijkversterking Stad Tiel op BouwApp

Nieuwsbrieven

Onze opdrachtgever, Waterschap Rivierenland, brengt regelmatig nieuwsbrieven uit met updates over de dijkversterking in Tiel.

In de media

Waar
maken
wij dat?

Tiel

Tiel

Gerelateerde projecten