groot onderhoud Venuslaan

Eindhoven

In het kort

In de Venuslaan in Eindhoven ligt een slechte kwaliteit fundering en bestrating. De gemeente wil dit graag vervangen. Omdat de bestrating wordt vervangen, geeft dit meteen gelegenheid om de totale openbare ruimte in de Venuslaan aan te pakken: de weg, het trottoir, bomen, verlichting, groen- en parkeervakken. 

Projectnaam
Venuslaan Groot Onderhoud
Status
Lopend tot eind november 2020
Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Wat maken wij?

Het project omvat de reconstructie van de Venuslaan, Schildstraat en Tucanstraat. We verwijderen oude bestrating, asfalt en riolering, waarbij ook asbestsanering komt kijken. We leggen nieuwe riolering aan en drainage. We plaatsen ondergrondse containers. De fundering wordt gemaakt van menggranulaat. Daarna worden betonnen kantopsluitingen aangebracht en bestrating van duurzame betonstraatstenen en duurzame betontegels. Het fietspad wordt geasfalteerd. Dan worden de nieuwe groenvoorzieningen aangelegd, inclusief een wadi (water afvoer drainage infiltratie). En intussen nemen we de nodige verkeersmaatregelen, zodat het verkeer veilig blijft. 

Zo maken
wij dat

Er is een fasering bedacht voor het complete werk. Het werk wordt in 15 fases uitgevoerd. De fasering is bedoeld om alle woningen, flats en verzorgingstehuis bereikbaar te houden voor hulpdiensten en bewoners. Er worden tot halverwege het werk 2 fases gelijktijdig aangepakt.

Het is voor FPH belangrijk om een verkeersveilige straat te maken waar mensen op een prettige manier kunnen wonen. We verbeteren daarbij de groeiomstandigheden van de bomen en leggen klimaatbestendige oplossingen aan, zoals extra groenstroken. Meer groen verkleint de kans op wateroverlast en draagt bij aan het verminderen van de opwarming van de stad. 

Waar
maken
wij dat?

Venuslaan, Schildstraat en Tucanstraat

Eindhoven

Gerelateerde projecten