groot onderhoud Venuslaan

Eindhoven

In het kort

In de Venuslaan in Eindhoven ligt een slechte kwaliteit fundering en bestrating. De gemeente wilde dit graag vervangen. Omdat de bestrating werd vervangen, gaf dit meteen gelegenheid om de totale openbare ruimte in de Venuslaan aan te pakken: de weg, het trottoir, bomen, verlichting, groen- en parkeervakken. 

Projectnaam
Venuslaan Groot Onderhoud
Status
Afgerond november 2020
Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Wat maken wij?

Het project omvatte de reconstructie van de Venuslaan, Schildstraat en Tucanstraat. We hebben oude bestrating, asfalt en riolering verwijderd, waarbij ook asbestsanering kwam kijken. We hebben nieuwe riolering en drainage aangelegd en ondergrondse containers geplaatst. De fundering werd gemaakt van menggranulaat. Daarna werden betonnen kantopsluitingen aangebracht en bestrating van duurzame betonstraatstenen en duurzame betontegels. Het fietspad werd geasfalteerd. Als laatste werden de nieuwe groenvoorzieningen aangelegd, inclusief een wadi (water afvoer drainage infiltratie). En intussen namen we de nodige verkeersmaatregelen, zodat het verkeer veilig bleef. 

Zo maken
wij dat

Er is een fasering bedacht voor het complete werk. Het werk werd in 15 fases uitgevoerd. De fasering is bedoeld om alle woningen, flats en verzorgingstehuis bereikbaar te houden voor hulpdiensten en bewoners. 

Het is voor FPH belangrijk om een verkeersveilige straat te maken waar mensen op een prettige manier kunnen wonen. We verbeteren daarbij de groeiomstandigheden van de bomen en leggen klimaatbestendige oplossingen aan, zoals extra groenstroken. Meer groen verkleint de kans op wateroverlast en draagt bij aan het verminderen van de opwarming van de stad. 

Waar
maken
wij dat?

Venuslaan, Schildstraat en Tucanstraat

Eindhoven

Gerelateerde projecten