fase 3 herinrichting Kerkewijk

Veenendaal

In het kort

Fase 2 van de herinrichting van de Kerkewijk in Veenendaal heeft FPH tussen mei 2020 en juni 2021 gerealiseerd. Fase 3 van de herinrichting omvat het deel van de Kerkewijk tussen de Middellaan en de Rondweg-West. Met de herinrichting wil gemeente Veenendaal dat de Kerkewijk, een lange straat die van de Randweg naar het station loopt, verkeersveiliger wordt, beter klimaatbestendig, duurzamer en aantrekkelijker, voor een beter leefklimaat. FPH zorgt ervoor dat deze doelstellingen zowel ondergronds als bovengronds worden gerealiseerd.

Projectnaam
herinrichting Kerkewijk in Veenendaal - Fase 3
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Gemeente Veenendaal

Wat maken wij?

De Kerkewijk is onderdeel van een zone waar klimaatadaptieve maatregelen worden ingezet. Er wordt een duurzamere riolering aangebracht, waarin hemelwater gescheiden wordt afgevoerd. 

FPH gaat in Veenendaal:

 • Nieuw HWA riool aanbrengen (incl huisaansluitingen)
 • Bestaande verhardingen opbreken en nieuwe verhardingen aanbrengen (voetpaden, fietspaden en rijbaan)
 • Naast de verhardingen wordt ook de inrichting vernieuwd (borden, bankjes, bushaltes, etc)

Zo maken wij dat

In augustus 2021 start het werk. We werken door in de zomervakantie, om meerdere redenen: er is minder werk- en schoolverkeer in deze periode, waardoor er minder hinder is en het werkvak veiliger. Daarnaast hebben we langer licht, wat ook veiliger is en een grotere kans op goed weer, wat de kans op uitloop van de werkzaamheden beperkt.

Ook werken we ten opzichte van de vorige fase in de tegenovergestelde richting. Daardoor hebben de bomen in de straat minder last van onze werkzaamheden.

We hebben een fasering bedacht, waarmee we de omgeving zoveel mogelijk ontzien. We splitsen de werkzaamheden daarom op in 4 fases. De kruisingen met de zijwegen pakken we afzonderlijk aan, zodat de overlast voor de lokale weggebruikers minimaal is. De percelen blijven te voet altijd bereikbaar. Voor fietsverkeer is er een adviesomleidingsroute ingesteld, maar kan nog altijd in twee richtingen langs de werkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt gedurende het hele project omgeleid. 

Planning

 • Fase 1: Kruising Cuneraweg

  Op 2 augustus starten de werkzaamheden aan de kruising Cuneraweg/Kerkewijk. Vanaf 9 augustus wordt de kruising afgesloten voor alle verkeer, doorgaand verkeer wordt omgeleid vanaf de Rondweg-West. De kruising blijft een week afgesloten. Daarna verplaatsen de werkzaamheden zich naar de Kerkewijk zelf. 

  Fase 1: Kruising Cuneraweg
 • fase 2: Cuneraweg tot kruising Petenbos

  Vanaf maandag 16 augustus vinden de werkzaamheden plaats tussen de Cuneraweg en de kruising met Sandenburg. In week 36 en 37 is de kruising met Sandenburg afgesloten. 

  fase 2: Cuneraweg tot kruising Petenbos
 • fase 3: kruising Petenbos

  In week 40 en 41 wordt er gewerkt aan de kruising Petenbos/Kerkewijk. Omdat Petenbos een belangrijke route de wijk in en uit is, houden we het kruispunt zo lang mogelijk open. Aan het eind van fase 3 brengen wij de deklaag aan tussen de Cuneraweg en de kruising Petenbos / Kerkewijk. Dan is dit gedeelte van de Kerkewijk gereed.

  fase 3: kruising Petenbos
 • fase 4: kruising Petenbos tot Middellaan

  Vanaf maandag 18 oktober verplaatsen de werkzaamheden vanaf kruising Petenbos richting de Middellaan, het laatste deel van de herinrichting. De kruising Walenburg/Kerkewijk wordt van 8 t/m 19 november afgesloten voor werkzaamheden. Van 22 november t/m 3 december werken we vanaf de kruising Walenburg tot einde werk, waar de aansluiting wordt gemaakt met het nieuwe deel dat eerder dit jaar is gemaakt.

  fase 4: kruising Petenbos tot Middellaan

Waar
maken
wij dat?

Kerkewijk

Veenendaal

Gerelateerde projecten