herinrichting De Vliet

Roosendaal

In het kort

In Roosendaal wordt op een nieuwe wijk ontwikkeld: Stadsoevers. Deze nieuwe wijk ligt aan de historische waterweg De Vliet. Ook deze waterweg wordt opnieuw ingericht om mee te gaan in het grote plan wat de gemeente heeft met deze wijk. De zwaaikom wordt onder andere vergroot om een waterplein te creëren, waar mogelijk evenementen gehouden kunnen worden. 

Als de herinrichting volledig is, kunnen de inwoners prachtig wonen aan het water, met bootjes en waterfietsen. Een moderne voetgangers- en fietsbrug brengt de Stadsoevers-bewoners snel naar het station. Dat wordt een horizontale schuifbrug, zodat ook grote boten richting de zwaaikom kunnen. 

Projectnaam
Herinrichting De Vliet te Roosendaal
Status
Afgerond mei 2019
Opdrachtgever
Gemeente Roosendaal

Wat maken wij?

Bij het waterplein bij de zwaaikom maken we aanlegvoorzieningen en een luie trap voor recreanten. We richten een bordes in langs het water, dat door middel van een talud wordt aangesloten op de Westelijke Havendijk. Daar plaatsen we een nieuwe damwand en verwijderen we de huidige kademuren. 
De kademuur aan de Oostelijke Havendijk vervangen we; het bordes en de weg daar richten we opnieuw in.

De Oostelijke en Westelijke Havendijk worden met elkaar verbonden door een brug die de bewoners snel van en naar het station leidt. Deze brug wordt heel bijzonder: hij schuift namelijk in horizontale richting open voor grote boten. In het onderstaande filmpje zie je het ontwerp hiervoor. 

Herinrichting De Vliet Roosendaal in beeld

Zo maken
wij dat

  • Verwijderen van bestaande keermuren
  • Aanbrengen nieuwe kademuren 
  • Aanbrengen van stalen en betonnen funderingspalen
  • Aanbrengen prefab betonnen hangschorten; deze hangschorten zijn bijzonder doordat ze verschillende structuren hebben gekregen uit bouwkunstig oogpunt
  • Maken van aanlegsteigers en horizontaal beweegbare brug
  • Aanbrengen van (overstort-) putten
  • Herinrichting van rijbanen en groen, waarbij de rijbanen van de Westelijke en Oostelijke Havendijk worden ingericht als straten waarin auto's 'te gast' zijn
  • Aanbrengen meubilair en openbare verlichting

In het nieuws

Roosendaal-de Vliet in het nieuws

Bekijk hier actueel nieuws

In het nieuws

Waar
maken
wij dat?

De Vliet

Roosendaal

Gerelateerde projecten