Opwaardering

Zuid-Willemsvaart

In het kort

De opwaardering van de Zuid-Willemsvaart is in gang gezet voor een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Na de opwaardering kunnen grotere schepen – met maximaal drie lagen containers – door de Zuid-Willemsvaart naar de containerterminal in Veghel varen. Met minder vrachtwagens op de weg, minder files en minder uitstoot van CO2 en fijnstof als gevolg. Daarnaast moest het project de Brabantse economie een forse impuls geven.  

Projectnaam
Opwaardering Zuid-Willemsvaart
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
In samenwerking met
Vissers Ploegmakers

Achtergrond opwaardering

Wat
maken
wij?

Het integrale project herbergde een grote diversiteit aan werkzaamheden. Verbreding tot ongeveer 45 meter van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en Veghel. Het kanaal is tot een diepte van ongeveer 4,20 meter uitgegraven en een aantal damwanden zijn vervangen. Er zijn 3 bruggen opgehoogd en een nieuwe brug aangelegd. We hebben wegen en fietspaden aangelegd, archeologische vondsten gedaan en nieuwe natuur helpen ontwikkelen. En dat in samenwerking met opdrachtgever en alle betrokkenen op en om het kanaal. 

Zandtransportband

Dit project bestond uit vele unieke facetten. Zo kwamen we moet de opdrachtgevers overeen om het zand niet af te voeren, zoals oorspronkelijk gepland, maar op te slaan voor de (toen nog) toekomstige realisatie van de verbreding van de provinciale weg N279. De zandtransportband over de weg heeft gezorgd voor een substantiële ontlasting van de wegen en waterwegen. De bruggen in de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch hadden anders zeer vaak geopend moeten worden.  

Zandtransportband

Waar
maken
wij dat?

Zuid-Willemsvaart

Den Dungen - Veghel

Gerelateerde projecten