Palmerswaard

Rhenen

In het kort

Palmerswaard langs de Nederrijn maakt deel uit van een Europees netwerk aan natuurgebieden waar belangrijke flora en fauna voorkomen. Een deel van de Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht, om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van de waterveiligheid. 

 

Projectnaam
Natuurinrichting Palmerswaard
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Provincie Utrecht
In samenwerking met
Vissers Ploegmakers

Wat
maken
wij?

De Nederrijn heeft in dit deel van de uiterwaard veel invloed. In de Palmerswaard is een geul gegraven die aan één kant aantakt aan de rivier. De geul fungeert onder meer als paaiplaats voor vissen. Ook het ontstenen van de oevers draagt bij aan een natuurlijker systeem. De zomerkade is hersteld, zodat de poelen aan de noordzijde weinig invloed van de rivier ondervinden en andere planten en dieren een plek kunnen vinden. De bestaande natuurwaarden, zoals de rivierbeplantingen en de oude kleiputten met hun waardevolle vegetatie zijn zoveel mogelijk behouden. Ten zuiden van Rhenen en nabij de Rijnbrug zijn maatregelen genomen ten behoeve van de verbinding met de Grebbeberg en de Blauwe Kamer.

Natuurvriendelijk

Veel aandacht is besteed aan de realisatie van nieuwe poelen en natuurvriendelijk inrichten van bestaande waterpartijen (natuurvriendelijke oevers, verondieping waterpartijen, plas-dras zones). Ook is er een hoogwatervluchtplaats voor grazers in het gebied gekomen.

·       

Natuurvriendelijk

Ecoloog

Werkzaamheden zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met een ecoloog in verband met het behoud van het bestaand habitat van beschermde diersoorten (bevers, ringslangen, bittervoorn)

Ecoloog

Waar
maken
wij dat?

Palmerswaard

Rhenen

Gerelateerde projecten