Rotonde Vlietdijk

Rosmalen

In het kort

Rosmalen groeit! Met de bouw van woonbuurt de Lanen, waar FPH al enkele jaren werkt aan het bouw- en woonrijp maken van de bouwkavels, de groei van kindcentrum Campus aan de Lanen en de ontwikkeling van het centrum van de Groote Wielen, neemt het verkeer in dit deel van de wijk toe. Aanleiding voor de gemeente 's-Hertogenbosch om een rotonde aan te leggen op de Vlietdijk. 

Projectnaam
Rotonde Vlietdijk - De Lanen Centrum
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Gemeente 's-Hertogenbosch

Wat maken wij?

Op de Vlietdijk wordt een rotonde gemaakt, om het nog in ontwikkeling zijnde centrum van en de woonwijk De Lanen beter te ontsluiten voor verkeer. Daarnaast wordt het kruispunt Lunersingel/Vlietdijk aangepast, bij de Campus Aan de Lanen. 

Zo maken wij dat

De rotonde en de aanpassing aan het kruispunt Vlietdijk/Lunersingel worden tegelijkertijd uitgevoerd. Dit voorkomt dat bewoners van de woonwijk De Lanen langere tijd last hebben van afsluiting van de weg. Er worden drie omleidingen gemaakt: 

  • er wordt een fietsroute gemaakt om het werk heen bij de nieuwe rotonde;
  • bij de kruising Lunersingel/Vlietdijk wordt een omleiding gemaakt om Campus aan de Lanen bereikbaar te houden;
  • de bouwverkeerroute loopt via de Rosmalensedijk, zodat er zo min mogelijk overlast is in de wijk van het bouwverkeer. 

In het najaar worden de nieuwe bomen en hagen geplant. 

meekijken?

meekijken?

Bij de nieuwe rotonde staat een uitkijkpunt om de werkzaamheden te kunnen bekijken. Ernaast hebben we een tijdelijke fietsparkeerplaats gemaakt, zodat er veilig geparkeerd kan worden.

Mooi project

"Wat dit project zo mooi maakt, is dat er een uitdaging zit in de planning. We moeten zowel de rotonde als het kruispunt realiseren in de twee weken afsluiting (van de Vlietdijk), zodat we het verkeer en de omwonenden zo min mogelijk hinderen."

Bern Hendrikx, projectleider

Mooi project

Waar
maken
wij dat?

De Lanen

Rosmalen

Gerelateerde projecten