Vlagheide

Schijndel

In het kort

De vuilstort Vlagheide in Schijndel is sinds 2003 gesloten. Het terrein is beoogd gebied voor verdere ontwikkeling op gebied van landbouw, natuur en recreatie. Om dit alles mogelijk te maken werd de stortplaats afgedicht en hiervoor gereed gemaakt. 

Projectnaam
Aanbrengen bovenafdichting stortplaats Vlagheide
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Dat
maken
wij

Het werk bestond uit een tal van voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen van weegbruggen en het bestaande stortgasdrainage systeem. Vervolgens volgde het egaliseren, profileren en verdichten van de bestaande steunlaag. Tot slot werd de bovenafdichting constructie aangebracht bestaande uit HDPE folie en Trisoplast, evenals voorzieningen voor hemelwater afvoer, duikers, wegen en paden. 

Waar
maken
wij dat?

Vlagheide

Schijndel

Gerelateerde projecten