Waterwoningen

Rosmalen

In het kort

De Groote Wielen ligt in een waterrijk gebied. In deze nieuwbouwwijk wordt de mogelijkheid geboden om ook dicht bij het water te wonen en te leven. FPH zorgt voor het bouwrijp maken van het gebied voor de bouw van waterwoningen en realiseert watertuinen. 

Projectnaam
Bouwrijp maken waterwoningen en watertuinen
Status
Afgerond
Opdrachtgever
Gemeente 's-Hertogenbosch

Wat
maken
wij?

Bouwrijp maken voor waterwoningen betekent veel aandacht voor de gekozen bouwmethode. Denk aan het aanbrengen van damwanden, betonconstructies, hangschorten etc. Daarnaast worden riolering, wegen en openbare verlichting aangelegd.  Ten behoeve van de watertuinen worden onder andere vlonders en beschoeiingen aangebracht. 

Minimale verkeershinder

De bewoners van De Groote Wielen zaten niet te wachten op onnodig veel verkeersbewegingen van vrachtwagens. Vandaar dat is gekozen voor een andere oplossing. Al het zand en de klei is via compacte duwbakjes via het water afgevoerd naar het depot. 

Minimale verkeershinder

Waar
maken
wij dat?

Groote Wielen

Rosmalen

Gerelateerde projecten