FPH kijkt verder

Verder kijken met FPH

We staan in Nederland voor een aantal grote uitdagingen. Klimaatadaptatie vraagt om dijkverhogingen en -versterkingen, het vernatten of verdrogen van natuurgebieden of het creëren van waterbergingen. Duurzaam werken, om CO2 uitstoot te voorkomen of te verminderen. En de bouwopgave in Nederland. We creëren fijne leefomgevingen waarbij er een centrale plaats is voor groen en water, tegen hittestress bijvoorbeeld. In deze thema’s kijken we verder! 

Klimaatadaptatie 

Nederland werkt hart aan natuur en landschap. Om problemen door klimaatveranderingen tegen te gaan, zoals overlast van water en hitte. We gaan graag de uitdaging aan om een groene omgeving te creëren en de biodiversiteit te bevorderen. 

Duurzaam werken 

Om de uitstoot van CO te verminderen of zelfs tegen te gaan, wordt duurzaam werken ook in onze branche steeds belangrijker. We investeren in een modern machinepark en onderhouden dit in eigen beheer. Zo zorgen we voor een optimale werking van onze machines, met als resultaat minder brandstofverbruik. We gebruiken HVO, een biobrandstof en hebben recent enkele elektrische apparaten aangeschaft. 

Fijne leefomgeving 

We staan in Nederland voor een bouwopgave: er worden meer woningen gebouwd en daarom is er veel aandacht voor de leefomgeving. Water en groen krijgen steeds meer een vaste plaats in deze leefomgevingen, om hittestress te voorkomen en een visueel aantrekkelijke woonwijk te maken. 

FPH staat klaar voor al deze uitdagingen! 

Verder kijken met FPH

Ons klimaat verandert

Ontwikkelen van natuur

Fijn wonen en leven